homeHMT301-2-57
person
HMT301-2-57

ผู้สอน
ดร. พวงรัตน์ จินพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
HMT301-2-57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12952

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

HMT301 เวชศาสตร์สารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)