เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/57 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม(ช.1กร)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

ระดับชั้น ปวช.1กร

ภาคเรียนที่ 2/2557