ระดับชั้น 2/2 คอ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ. นักเรียนที่เคารพรักทุกคน. 555555.