homeงานอาชีพ63
person
งานอาชีพ63

ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานอาชีพ63

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12962

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)