homeงานอาชีพ69
personperson_add
งานอาชีพ69

ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานอาชีพ69

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12968

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)