ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หน้าที่พลเมือง64


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12971

สถานศึกษา

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6