homeหน้าที่พลเมือง69
personperson_add
หน้าที่พลเมือง69

ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หน้าที่พลเมือง69

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12976

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)