homeเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
personperson_add
เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นายภูมิพัฒน์ แป้งใส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12985

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)