homeเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
person
เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นายภูมิพัฒน์ แป้งใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12985

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)