เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

นายภูมิพัฒน์ แป้งใส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12985

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.