homeเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 3203-2014 ห้อง สบส 2/1
personperson_add
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 3203-2014 ห้อง สบส 2/1

ผู้สอน
person
นางอำพร สุคนธรัตนสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 3203-2014 ห้อง สบส 2/1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12989

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

คำอธิบายวิชา

รายวิชาสำหรับ นักศึกษา  ปวส. ปีการศึกษา 2/2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)