homeวิชาความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ห้องD
personperson_add
วิชาความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ห้องD

ผู้สอน
นาง นุชสะร๊ะ ฮับยุโส๊ะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ห้องD

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12991

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)