ระดับชั้น 2/3 คอ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องนี้มีคนหน้าตาดี บวก กับ คนดำเพ. 5555.  ตลกดี น่ารักงับ. ตั้งใจเรียนกัน นะครับ. สู้