homeวิชา การสร้างผู้นำ
personperson_add
วิชา การสร้างผู้นำ

ผู้สอน
person
วรพงษ์ สนเคหงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา การสร้างผู้นำ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12993

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่ออนาคตที่ดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)