การศึกษาอิสลาม


ผู้สอน
อุสตาซ อิบรอฮีม อัลมุสตอฟา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาอิสลาม

รหัสวิชา
13

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

คำอธิบายวิชา

การศึกษาอิสลามตั้งแต่สมัยนบีมุฮำหมัด เศาะหาบะฮฺ ตาบีอีน ตาบีอีนุตตาบีอีน อะมาวียะห์ อับบาซียะห์ จนถึงปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books