นางสาวขนิษฐา เรือนพิมพ์


ผู้สอน
นางสาว ขนิษฐา เรือนพิมพ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวขนิษฐา เรือนพิมพ์

รหัสวิชา
1300

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

ให้เพื่อนๆมาเรียนกันเยอะๆนะคะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books