homeฟิสิกส์พื้นฐาน(เรียนซ้ำ)
personperson_add
ฟิสิกส์พื้นฐาน(เรียนซ้ำ)

ผู้สอน
person
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์พื้นฐาน(เรียนซ้ำ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13003

สถานศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)