นายวัชรินทร์ เพิ่มวงศ์


ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ เพิ่มวงศ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นายวัชรินทร์ เพิ่มวงศ์

รหัสวิชา
1301

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

เรียนง่าย  เรียนสนุก 555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books