homeมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ผู้สอน
person
นายนันท์ ก้อคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13010

สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔

คำอธิบายวิชา

วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)