homeมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ผู้สอน
person
นายนันท์ ก้อคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13011

สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมกราฟิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)