homeมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
person
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ผู้สอน
นายนันท์ ก้อคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13011

สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔

คำอธิบายวิชา

การใช้โปรแกรมกราฟิก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)