homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ผู้สอน
sombat lookkaew
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13015

สถานศึกษา
โรงเรียนวัชรชัย

คำอธิบายวิชา

รายวิชา คอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)