homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ผู้สอน
sombat lookkaew
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13015

สถานศึกษา
โรงเรียนวัชรชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)