ระดับชั้น 1/1 พณิชยการ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ เข้าชั้นเรียน นะครับ    ++++อย่าขี้ลืมกันมากนะครับ