homeระดับชั้น 1/1 พณิชยการ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
personperson_add
ระดับชั้น 1/1 พณิชยการ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระดับชั้น 1/1 พณิชยการ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13024

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ เข้าชั้นเรียน นะครับ    ++++อย่าขี้ลืมกันมากนะครับ  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)