ผู้สอน
ฉัตรชัย โอษะคลัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13028

สถานศึกษา

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหลักการแก้ปัญหาและการโปรแกรม ง 30234