homeหลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/5
personperson_add
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/5

ผู้สอน
ฉัตรชัย โอษะคลัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ง 30234 ห้อง ม.5/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13031

สถานศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหลักการแก้ปัญหาและการโปรแกรม ง 30234  ห้อง ม. 5/5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)