homeการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง 21223 ม.1/1
personperson_add
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง 21223 ม.1/1

ผู้สอน
ฉัตรชัย โอษะคลัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง 21223 ม.1/1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13035

สถานศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักการแก้ปัญหา เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยในการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทข้อมูลองค์ประกอบของคำสั่งการคำนวณเปรียบเทียบ ขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชั่นคำนวณคำสั่งต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ฟังก์ชั่นเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง กับไมโครคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)