homeฟิสิกส์ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
person
ฟิสิกส์ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผู้สอน
น.ส. ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13043

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของวิชา ฟิสิกส์ ๑ และฟิสิกส์ ๒ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)