ฟิสิกส์ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้สอน

น.ส. ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13043

สถานศึกษา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของวิชา ฟิสิกส์ ๑ และฟิสิกส์ ๒ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.