homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๖ สายศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
person
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๖ สายศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผู้สอน
น.ส. ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๖ สายศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13045

สถานศึกษา
สาธิตพัฒนา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนสำหรับนักเรียน ม.๖ สายศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)