homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๖ สายศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
personperson_add
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๖ สายศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผู้สอน
น.ส. ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๖ สายศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13045

สถานศึกษา
สาธิตพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับนักเรียน ม.๖ สายศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)