คอมพิวเตอร์ ม.5/1


ผู้สอน
ดาวี ตันเวียง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.5/1

Class ID
13052

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ ม.5/1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)