homeรายวิชา คอมพิวเตอร์สื่อประสม รหัสวิชา ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
รายวิชา คอมพิวเตอร์สื่อประสม รหัสวิชา ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์สื่อประสม รหัสวิชา ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13056

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานกราฟิก

2. เทคโนโลยีสื่อประสม

3. ซอฟแวร์งานกราฟิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)