homeรายวิชา คอมพิวเตอร์สื่อประสม รหัสวิชา ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
person
รายวิชา คอมพิวเตอร์สื่อประสม รหัสวิชา ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา คอมพิวเตอร์สื่อประสม รหัสวิชา ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13056

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานกราฟิก

2. เทคโนโลยีสื่อประสม

3. ซอฟแวร์งานกราฟิก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)