homeโลกและดาราศาสตร์ครูพรชัยสำหรับม.4/1
person
โลกและดาราศาสตร์ครูพรชัยสำหรับม.4/1

ผู้สอน
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โลกและดาราศาสตร์ครูพรชัยสำหรับม.4/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1306

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สวัสดีครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)