โลกและดาราศาสตร์ครูพรชัยสำหรับม.4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สวัสดีครับ