homeระดับชั้น ปวช.2/4 คอ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
person
ระดับชั้น ปวช.2/4 คอ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระดับชั้น ปวช.2/4 คอ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13060

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ดีครับ นักเรียนที่ บ้า ๆ บอ ทุกคน ขยันเรียนด้วยครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)