ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี มติพัฒน์ เชิดสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ดนตรีตามใจ 6/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13061

สถานศึกษา

โรงเรียนธัญรัตน์


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนวิชาดนตรี ศ 33102

 โรงเรียนธัญรัตน์ 

ครูผู้สอน  ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข