homeซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์-กลุ่ม 102
personperson_add
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์-กลุ่ม 102

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์-กลุ่ม 102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13068

สถานศึกษา
dru

คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)