ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี มติพัฒน์ เชิดสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ดนตรีตามใจ 6/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13069

สถานศึกษา

โรงเรียนธัญรัตน์


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชาดนตรี ศ33102

ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข 

โรงเรียนธัญรัตน์