โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูพรชัย


ผู้สอน
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูพรชัย

รหัสวิชา
1307

สถานศึกษา
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนที่รวบรวม สื่อ และ เอกสารประกอบการเรียน รวมท้้งแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ต่างๆ เกี่ยวกับ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books