homeฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
personperson_add
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผู้สอน
น.ส. ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13075

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)