homeชั้น ม. 4 การงานอาชีพ 1
person
ชั้น ม. 4 การงานอาชีพ 1

ผู้สอน
สิริ หิรัญบริรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม. 4 การงานอาชีพ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13076

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฟกฟกฟหฟแหฟ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)