homeชั้น ม. 4 การงานอาชีพ 1
personperson_add
ชั้น ม. 4 การงานอาชีพ 1

ผู้สอน
สิริ หิรัญบริรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม. 4 การงานอาชีพ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13076

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟกฟกฟหฟแหฟ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)