ผู้สอน
นางสาว สาวิตรี สุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13078

สถานศึกษา

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ2