ภาษาไทยม.3

ภัทรวดี คำยา

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.3