homeชั้นม.3 วิชาภาษาจีน
personperson_add
ชั้นม.3 วิชาภาษาจีน

ผู้สอน
ณัฐทิญา ฤทธิ์นำ้คำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นม.3 วิชาภาษาจีน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13081

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในระดับชั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)