homeชั้นม.3 วิชาภาษาจีน
person
ชั้นม.3 วิชาภาษาจีน

ผู้สอน
ณัฐทิญา ฤทธิ์นำ้คำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นม.3 วิชาภาษาจีน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13081

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

สอนในระดับชั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)