homeenglish1
personperson_add
english1

ผู้สอน
นวลจันทร์ ไชยสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
english1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13083

สถานศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)