homeม. 2 สังคมศึกษา ส23102
personperson_add
ม. 2 สังคมศึกษา ส23102

ผู้สอน
อนุสรณ์ ชมภูพฤกษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม. 2 สังคมศึกษา ส23102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13085

สถานศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)