homeม. 2 สังคมศึกษา ส23102
person
ม. 2 สังคมศึกษา ส23102

ผู้สอน
อนุสรณ์ ชมภูพฤกษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม. 2 สังคมศึกษา ส23102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13085

สถานศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

อธิบายความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)