homeคณิตศาสตร์ 2
person
คณิตศาสตร์ 2

ผู้สอน
อรวรรณ ประเกาทัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13094

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

บทที่ 1 ทศยินมและเศษส่วน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)