homeDisaster Management (poster)
personperson_add
Disaster Management (poster)

ผู้สอน
Mr HA Knowledge Center
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Disaster Management (poster)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1310

สถานศึกษา
HA National Forum ครั้งที่13

คำอธิบายชั้นเรียน

Disaster Management (poster)ว่าด้วยเรื่องราวการจัดการกับปัญหาน้ำท่วม มีการนำเสนอโดยโรงพยาบาล ดังนี้ 

1 ....
2....
3..
4..

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)