Disaster Management (poster)


ผู้สอน
Mr HA Knowledge Center
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Disaster Management (poster)

รหัสวิชา
1310

สถานศึกษา
HA National Forum ครั้งที่13

คำอธิบายวิชา

Disaster Management (poster)ว่าด้วยเรื่องราวการจัดการกับปัญหาน้ำท่วม มีการนำเสนอโดยโรงพยาบาล ดังนี้ 

1 ....
2....
3..
4..

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books