homeชั้น ม.1 ภาษาอังกฤษ 1
personperson_add
ชั้น ม.1 ภาษาอังกฤษ 1

ผู้สอน
person
Samakee Wongpromsa
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1 ภาษาอังกฤษ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13102

สถานศึกษา
อบจ. มหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถสนทนาภาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)