ม.4 การงานอาชีพ การจักสานสุ่ม
ผู้สอน

นาย อัฐกร ไชยวงษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.4 การงานอาชีพ การจักสานสุ่ม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13103

สถานศึกษา
รร งัวบาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.