homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ฟิสิกส์พื้นฐาน
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ฟิสิกส์พื้นฐาน

ผู้สอน
นาง ฐิติรัตน์ พรอินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ฟิสิกส์พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13104

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การเคลื่อนที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)