homeม.6ชีววิทยา
personperson_add
ม.6ชีววิทยา

ผู้สอน
ประนอม หันทยุง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.6ชีววิทยา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13110

สถานศึกษา
โรงเรียนหัวเรือวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาประกอบการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)