homeม 6 ศิลปะ
person
ม 6 ศิลปะ

ผู้สอน
ทวี โพธิ์เตมิย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม 6 ศิลปะ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13116

สถานศึกษา
ขามปัอมพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ดนตรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)