homeฟิสิกส์ 4 ว33204
personperson_add
ฟิสิกส์ 4 ว33204

ผู้สอน
ประเสริฐ มะธิปิไข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ 4 ว33204

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13122

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่ 13-16


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)