การงานอาชีพพื้นฐาน ม.4

ปรัชญา บุตรวงษ์

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

.