homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ฟิสิกส์พื้นฐาน
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ฟิสิกส์พื้นฐาน

ผู้สอน
นาง ฐิติรัตน์ พรอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ฟิสิกส์พื้นฐาน

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13125

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)